Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

10.12.2019. OBILAZAK RADOVA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

10.12.2019. OBILAZAK RADOVA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Zamjenik župana dr.sc. Roman Rosavec, dipl.ing. uz pratnju ravnateljice Bolnice prim. Marine Kovač, dr.med. i voditelja Službe tehničkih i uslužnih poslova, Franje Martinovića, dipl.ing.pr., obišao je radove na zgradama Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača.

 

Potpisivanje ugovora energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika

infopac