DVODNEVNA EDUKACIJA ZA STRUČNO OSOBLJE NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

DVODNEVNA ONLINE EDUKACIJA ZA STRUČNO OSOBLJE NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA 15. i 16.10.2020.

POZIV

U organizaciji Ženske sobe i u nastavku suradnje i edukacije u sklopu partnerstva s NPB "Dr.Ivan Barbot" Popovača na zajedničkom Programu odobrenom od Ministarstva zdravstva, 15. i 16. listopada 2020. godine se održava dvodnevna online edukacija za stručno osoblje Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača.

Program „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ u sklopu kojega se provodi edukacija usmjeren je na pružanje psihosocijalne podrške žrtvama seksualnog nasilja i nasilja u obitelji te na edukaciju osoba iz sustava zdravstvene skrbi s ciljem zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja žrtava.

Cilj edukacije je podizanje razine svijesti i znanja stručnog osoblja Neuropsihijatrijske bolnice o problematici nasilja u obitelji i seksualnog nasilja kod psihijatrijskih pacijentica i pacijenata, upoznavanje s obavezama koje proističu iz pravno obvezujuće regulative te direktan rad s pacijentima i pacijenticama koji su preživjeli nasilje u obitelji i seksualno nasilje.

Trenerski tim čine dr. sc. Maja Mamula, psihologinja (Ženska soba), dr. sc. Lana Peto Kujundžić, sutkinja Županijskog suda (Županijski sud u Zagrebu), doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., specijalist psihijatrije (Klinika za psihijatriju „Vrapče“), Marijana Senjak, psihologinja i psihoterapeutkinja (Ženska soba).

Program „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ se provodi u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za zdravstvo te s Neuropsihijatrijskom bolnicom dr. Ivan Barbot Popovača, uz podršku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Medicinskim sestrama / tehničarima sugerira se uključivanje 22.10. na 4 satnu edukaciju s istom tematikom, a u slučaju spriječenosti na uključivanje na ovaj raniji termin.

RASPORED EDUKACIJE:

15.10.2020. četvrtak (10,30 – 14,30)
• Predstavljanje treninga, edukatorica i edukatora i plana rada
• Izlaganje: Važnost medicinskih djelatnica i djelatnika u prepoznavanju nasilja u obitelji i seksualnog nasilja kod psihijatrijskih pacijentica i pacijenata (definicije, oblici, rasprostranjenost, specifičnosti u odnosu na opću populaciju, problemi vezani uz neprepoznavanje)
• Vježba: stavovi i ponašanja medicinskih djelatnica i djelatnika prema pacijentima i pacijenticama koje su doživjele nasilje u obitelji i seksualno nasilje
12,00 – 12,30 Pauza
• Izlaganje: Dijagnoze i poremećaji vezani uz problematiku nasilja u obitelji i seksualnog nasilja
• Vježba: prikaz slučaja iz prakse
• Prostor za pitanja i diskusiju

16.10.2020. petak (10,30 – 14,30)
• Uvodni krug i predstavljanje rada
• Izlaganje: Pravna perspektiva i obaveze zdravstvenih djelatnica i djelatnika u slučajevima nasilja u obitelji i seksualnog nasilja koje su preživjeli njihovi pacijenti i pacijentice
• Vježba: prikaz slučaja iz prakse
12,00 – 12,30 Pauza
• Izlaganje: Osnažujući psihoterapijski principi u radu sa žrtvama nasilja u obitelji i
seksualnog nasilja
• Vježba: prikaz slučajeva iz prakse
• Prostor za pitanja, diskusiju i evaluaciju

Ženska soba

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Održana predavanja:

ODRŽAN PRVI PARTNERSKI SASTANAK U SKLOPU PROJEKTA CENTAR ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA

Edukacija o problematici seksualnog nasilja i primjeni Protokola o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja