6. MEĐUNARODNI ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP „FIZIOTERAPIJA U SPORTU, REKREACIJI I WELLNESSU“

6. MEĐUNARODNI ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP „FIZIOTERAPIJA U SPORTU, REKREACIJI I WELLNESSU“

U organizaciji Visoke škole Ivanić-Grad i Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara, 08. listopada 2020.g u Ivanić-Gradu započeo je dvodnevni 6. međunarodni znanstveno-stručni skup „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“.

Na samoj konferenciji čut će se izlaganja 33 rada na kojima je radilo 55 autora, čiji će radovi ostati zapisani u Zborniku sažetaka Skupa, kao i u Zborniku radova.

Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo zdravstva, Grad-Ivanić-Grad te Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan.

Stručni skup je organiziran u skladu sa epidemiološkim preporukama.

Ispred NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, u ime ravnateljice prim. Marine Kovač, prisutne je pozdravila Josipa Kurtović, dipl.med.techn.

Na skupu smo aktivno sudjelovali sa predavanjem na temu „Fizikalna terapija nakon moždanog udara“, rada djelatnika naše ustanove prim. Marine Kovač, Josipe Kurtović, Ane Hrabar, Martine Komerički i Antonia Pernara.