SURADNJA "ŽENSKE SOBE" U SKLOPU PARTNERSKOG PROJEKTA S NPB POPOVAČA; EDUKACIJA 15.-16.10. I 22.10.2020.

SURADNJA "ŽENSKE SOBE" U SKLOPU PARTNERSKOG PROJEKTA S NPB POPOVAČA; EDUKACIJA 15.-16.10. I 22.10.2020.

Tijekom listopada održana je u organizaciji "Ženske sobe" i Koordinacije za postupanje po protokolu u slučaju seksualnog nasilja NPB "Dr.Ivan Barbot"Popovača, u sklopu partnerstva na projektu odobrenom od Ministarstva zdravstva, za našu bolnicu još jedna u nizu edukacija,ovaj put zbog epidemije COVID 19, u on-line formatu. Prisutni su imali priliku steći uvid u niz podataka vezanih uz problematiku nasilja u obitelji i seksualnog nasilja. U dva termina (15. i 16. 10., i 22.10.) edukaciji je prisustvovao veći broj učesnika/ca.

Prvom terminu i dvodnevnoj 8 satnoj edukaciji (15. i 16.listopad) odazvao se multidisciplinarni tim; psiholozi i psihijatri, socijalni radnici i med. sestre naše bolnice. Na mogućnost izmjene iskustava u izvjesnoj je mjeri ograničavajuće djelovala nemogućnost da se i slušači aktivnije uključe sistemom kamera i mikrofona, no "chat" je više nego aktivno radio i omogućio dobivanje odgovora na postavljena pitanja. Bila je to prilika za upoznavanje sa statistikom i problematikom nasilja i seksualnog nasilja u cjelini, djelovanje i iskustva nevladine udruge" Ženska soba" (o čemu je govorila prof.dr. Maja Mamula ispred "Ženske sobe"), iskustva i praktične smjernice kako djelovati u konkretnim slučajevima prijave i potrebe savjetovanja ( doc dr Goran Arbanas, seksualni terapeut, i Marijana Senjak, psiholog,psihoterapeut) te o pravnim aspektima problematike dr. sc. Lana Peto Kujundžić (sutkinja za mladež Županijskog suda u Zagrebu).

Posebno zanimljivim dijelom slobodne diskusije pokazao se aspekt prijave i uloge terapeuta u situaciji kada od strane žrtve još sazrijeva stav o tome da li čin nasilja prijaviti i procjene da li to želi i u stanju je učiniti, kao i sadržaji vezani uz terapijske korake i sadržaje.

Dana 22. listopada se terminu „Jednodnevne edukacije za med. sestre i med. tehničare“ odazvao velik broj med.sestara i tehničara i svi oni su iskazali interes za Program „Centra za žrtve seksualnog nasilja“ u sklopu kojega se provodi edukacija . Aktivnosti Centra usmjerene su na pružanje psihosocijalne podrške žrtvama seksualnog nasilja i nasilja u obitelji, kao i na edukaciju osoba iz sustava zdravstvene skrbi s ciljem zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja žrtava. Osim u partnerstvu sa NPB " dr. Ivan Barbot Popovača" provodi se i sa Gradom Zagrebom, i Gradskim uredom za zdravstvo, uz podršku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Sudjelovanje je tog dana obilježilo učešće med. sestara i tehničara iz cijele zemlje, a poziv se distribuirao uz podršku Hrvatske komore med. sestara, Hrvatske udruge med. sestara i dr.udruženja i ustanova zdravstvene skrbi, Učešće je obilježeno brojem od 86 učesnika/ med.djelatnica i djelatnika iz 24 institucija iz 14 gradova Hrvatske, među njima i zaposlenika Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača. Predavačice/i su bile Anamaria Drožđan-Kranjčec, mag. iur., voditeljica pravnog tima Ženske sobe, dr. sc. Lana Peto Kujundžić, sutkinja za mladež Županijskog suda u Zagrebu, te doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., specijalist psihijatrije iz Klinike za psihijatriju Vrapče.

Predstavnice/ci svih zdravstvenih ustanova uključujući našu su kroz edukativne aktivnosti stekli dodatna znanja i vještine o problematici nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, kao i o iskustvima neposrednog rada s osobama koje su preživjele nasilje – time i korisna iskustva o postupanju sukladno Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Kako smo čuli od kolega koji su iz ustanove prisustvovale edukaciji, a u što smo se i sami uvjerili, sadržaji i predavanja svi nalaze veoma "korisnim i poticajnim za izmjenu iskustava i u nastavku; izražavaju komplimente i želju da se sa sličnim inicijativama u našoj ustanovi nastavi i u perspektivi".

Zanimljiva i vrijedna iskustva tijekom Edukacije s učesnicima su podijelili i prof Marijana Senjak, psiholog-psihoterapeut "Ženske sobe-Centra za seksualna prava" (desno na slici), kao i dr Arbanas, psihoterapeut i psihijatar, kolega iz PB Vrapče.

Ostajemo u kontinuitetu izmjene iskustava i suradnje naše zdravstvene institucije "bez ograde" sa nevladinim sektorom koji se pokazao važnim u očuvanju mentalnog zdravlja i pozitivnih promjena.

Učešće je bodovano od strane stručnih komora kojoj učesnici Edukacije pripadaju i s tim ciljem je učešće bilo nužno potvrditi potpisom i br.čl.iskaznice. Molim provjerite ako to do sada,za vas kao učesnika/cu nije učinjeno. Zainteresirani polaznici edukacije na e-mail mogu primiti i prezentaciju prof Matic.

Voditeljica tima Koordinacije i edukacije na ovom projektu u ustanovi /044 569 341 ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.