Obilazak Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja - privremena lokacija Ravnik

Obilazak Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja - privremena lokacija Ravnik

08.02.2021. godine zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Ive Žinića, doc. dr. sc. Roman Rosavec obišao je Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja - privremena lokacija Ravnik.

Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača ustupila je svoj prostor na lokaciji u Ravniku, Domu za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, s obzirom da je njihov prostor u Petrinji oštećen u potresu.

Ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača prim. Marina Kovač, dr. med. i ravnateljica Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja gospođa Jadranka Bertović, dipl.soc.rad. upoznale su s aktivnostima oko premještaja korisnika iz razrušenog doma i sa sadašnjim uvjetima u kojima su smješteni.