Edukacija organizirana u Sisku dana 28.09. u O.Š."22 lipnja" na poziv županijske sekcije psihologa

Na poziv Društva Psihologa sisačko-moslavačke županije , za uži krug stručnjaka je osmišljena stručna edukacija s temom alkoholne ovisnosti i dan osvrt na uvjete rada u pojačanom stresu i destigmatizaciji mentalnih bolesti pod naslovom: "Popovača - Bolnica bez granica i dnevno-bolnička podrška i u COVID- stresu i potresu".

Predavačice, mr. spec. Jasminka Matić, klinička psihologinja i med.sestra Dnevne bolnice M.Majnarić,bacc med techn., u trajanju od 3 sata predočile su prisutnima niz važnih informacija vezanih uz tretman ovisnika i izazove kojima je praćen rad sa njima:

Stručno predavanje uključilo je 4 tematske cjeline:

1. Tretman alkoholne ovisnost u Dnevnoj Bolnici : od polustacionara do mobilnog tima (o timu, proceduri , radu u okolnostima stresa u 2020./21.g. ( prof J.Matić, mr spec.kliničke psihologije)
2. Negativni trendovi i izazovi u tretmanu: o pijenju mladih, pijenju žena, o recidivu, kako ga izbjeći ili "uhvatiti" na vrijeme (M.Majnarić, bacc med techn)
3. Važnost kontinuiteta podrške: obitelj i KLA (klubovi liječenih alkoholičara) (M.Majnarić,bacc med techn/prof J Matic)
4. Iskustva podrške i važnost motiva ; od ugovora i uvida do osnaživanja obitelji i zajednice:
Multidisciplinarno i zajedno možemo više: Poziv na suradnju (prof J.Matić, mr spec.kliničke psihologije)

Predavanje se smatra još jednim u nizu ranije započetih sa ciljem edukacije, izmjene iskustava i senzibilizacije za problem ovisnosti i liječenjea psihičkih bolesti bez stigme i "ograde "i odvilo se prigodno, par dana pred obilježavanje svjetskog dana Mentalnog zdravlja (10.10.)
Prethodno predavanje održano je za lokalnu zajednicu i upriličeno u Knjižnici grada Popovača- u veljači 2020.godine i o tome je pisano na web stranici ustanove i čitaonice, https://npbp.hr/752-zdravi-stilovi-zivota-u-dnevnoj-bolnici

Predavanje u Sisku bila je prilika da se kolege psiholozi iz više ustanova županije upoznaju s radom i psihologa i tima Dnevne bolnice(DB) za ovisnosti , posebice rada u okolnostima "COVID stresa i potresa", djelovanja"online" i "telefonski"uz COVID mjere kako bi podrška bila dostupna i za trajanja epidemije i teške situacije priorodne katastrofe. Posebno je tom prilikom naglašena potreba dodatnog rada sa ovisnicima i obiteljima koji ulaze u tretman u sklopu izvršavanja Mjera liječenja određenih Odlukama suda, i učestali su korisnici programa DB u posljednjem periodu: dolasku na liječenje u ovim slučajevima nerijetko prethodi nasilje u obitelji i rad na nenasilnoj komunikaciji, zdravom roditeljstvu, partnerstvu i toleranciji nužnan je dio tretmana.

Od prvih dana siječnja 2021.godine mobilne ekipe ustanove, u sklopu njih i DB za ovisnost, među prvima su "pohitale" u predjele postradale potresom(Sisak, Glina, Petrinja..), a naša ustanova po odluci MZ RH dobila je zadatak i uspješno odradila Koordinaciju psihološke i psihijatrijske potpore stanovništvu na području Sisačko-moslavačke županije,nerijetko i podrške kolegama u izuzetno stresnim okolnostima i naporima rada "u kontejneru"koji su doslovno bili mjesta psihološkog "kontejniranja" i rasterećivanja, pojedinima uz riječ podrške, nekome uz tabletu..

Prisutnima na Edukaciji su prezentirani i posebno osmišljeni materijali ( letak DB i Plakat preporuke obiteljima) dostupni i na webu Bolnice)https://npbp.hr/images/letak%20DB%20za%20Alk..pdf https://npbp.hr/images/poster_db_za_alk.pdf i dani praktično korisni savjeti vezani uz postupke liječenja ovisnika koji se povode na lokacijama u Popovači(DB uz IIa odjel) i u Sisku (u sklopu DZ Caprag Sisak), uz "vizitke" Dnevne bolnice za kontakt po potrebi.

Kolegici Maji Kastmiler /HZZ Sisak/ i OŠ "22 lipnja"zahvaljujemo na pozivu i suradnji pri organizaciji predavanja koje je,kako je spomenuto,samo jedno u nizu.
Povratne informacije primljene od strane organizatora govore o rezultatima Evaluacije sa najvišim ocjenama uz zanimljivost i atraktivnost teme,organizaciju, ispunjenost očekivanja i zadovoljstvom edukacije u cjelini sto raduje. I u nastavku bismo nastojali pratiti potrebe slušača i obogaćivati pisane materijale.Kao dobre strane osposobljavanja sudionici /slušači su izdvojili:zanimljivost teme, izvrsne predavačice“, „atraktivnost teme, zanimljive, simpatične predavačice“, „puno praktičnih primjera, interaktivnost“, „zanimljivost teme i konkretni primjeri“, „puno praktičnog znanja i primjera iz svakodnevnog rada stručnjakinja u području edukacije“, „jako zanimljivo, puno primjera iz prakse", dok sudionici nisu naveli ni jedan nedostatak edukacije.

U prilogu fotografije sa Edukacije u Sisku 28-09-2021. održane uz poštivanje svih mjera uz COVID.

IMG 20210928 184152