5. svibnja Svjetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama

5. svibnja Svjetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je 5. svibnja Svjetskim danom higijene ruku u zdravstvenim ustanovama.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana higijene ruku, usmjerena je na prepoznavanje da higijenom ruku možemo doprinijeti klimi ili kulturi sigurnosti i kvalitete u objektu, ali i da će snažna kultura kvalitete i sigurnosti potaknuti ljude na čišćenje ruku.

Ujedinite se za sigurnost: očistite ruke

Kako bi dali prioritet čistim rukama u zdravstvenim ustanovama, ljudi na svim razinama moraju vjerovati u važnost higijene ruku i za spašavanje života, djelujući kao ključni igrači u postizanju odgovarajućeg ponašanja i stavova prema njima. Drugim riječima, zdravstveni radnici na svim razinama i ljudi koji pristupaju zdravstvenim ustanovama moraju se ujediniti u osiguravanju čistih ruku.

Razgovarajte i radite zajedno na higijeni ruku za visokokvalitetnu sigurniju njegu posvuda.

U kontekstu COVID-19 pandemije higijena ruku zauzima posebno važnu ulogu u sprečavanju širenja infekcije, kako u općoj populaciji tako i unutar zdravstvenih ustanova.

Zdravstveni radnici: hvala vam što dajete primjer i potičete druge da čiste ruke.