O SUVREMENIM DOSTIGNUĆIMA  U PREVENCIJI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNOSTI, PULA 2022, ECPD

O SUVREMENIM DOSTIGNUĆIMA U PREVENCIJI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNOSTI, PULA 2022, ECPD

Na poziv Europskog centra za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija u sklopu XIII ECPD Međunarodne specijalističke škole „Suvremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti ovisnosti”, 3. i 4. lipnja 2022. godine u pulskom ECPD Regionalnom centru održana su predavanja s ciljem izmjene vrijednih spoznaja i iskustava stručnjaka i unaprijeđivanje rada na temu "Imperativ revitalizacije socijalno psihijatrijskih programa“.

Predavanjem "Multidisciplinarnost u pristupu liječenju žena u ovisnosti" doprinos iz ustanove NPB Dr.Ivan Barbot Popovača je, na poziv organizatora ,dala klinička psihologinja Jasminka Matić mr.spec. iznoseći iskustva savjetodavnog rada sa ženama ovisnicama, partnericama ili kćerkama ovisnika i ženske populacije s potrebom psihološke podrške i osnaživanja. Pri tome je naglašena potreba multidisciplinarnosti, dodatne senzibiliziranosti za rad sa ženama i profiliranju njima prilagođenih programa,i užoj suradnji i u stručnom timu u ustanovi,kao i sa drugim instancama podrške, te projektima kojima se nadopunjuju sadržaji razvijenih programa bolničkog i dnevnobolničkog liječenja ovisnosti.

Činjenica da se na liječenja od ovisnosti posljednjih godina ovisnici sve učestalije upućuju od strane Suda predstavlja poseban izazov u tretmanu; prema iskustvu, okvirno svaka četvrta osoba upućena je na liječenje od ovisnosti
uz sudski izrečenu Mjeru liječenja od ovisnosti ; sastavni dio tretmana uključuje rad na komunikaciji i neskladnim obiteljskim odnosima te senzibilizaciji za verbalno, fizičko i seksualno nasilje i uznemiravanje. Od imperativne važnosti pokazuje se suradnja stručnjaka i izmjena dostupnih informacija timova zdravstvenih ustanova s policijom, sudstvom, Centrima za socijalni rad, i tijelima Probacije u cilju nadzora.

Vrijedni su kontakti Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ured za ljudska prava i prava manjina, Zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i nadasve nevladine udruge s programima vrijedne podrške žrtvama.
Prilikom predavanja iznešeno je iskustvo suradnje ustanove na 3-godišnjem projektu partnerstva za Zavodom za zdravstvo grada Zagreba i nevladinom udrugom "Ženska soba"na projektu senzibilizacije na području ženskog seksualnog nasilja.

Nulta je tolerancija na seksualno i nasilje općenito: senzibilizacija na neprihvatljive oblike ponašanja, potrebu uklanjanja stereotipa o muško-ženskim ulogama u obitelji , afirmacija uspješnog roditeljstva i upoznavanje s pravima iz sustava zaštite obitelji i materinstva, posao je sa kojim se treba baviti od malih nogu djeteta: od obiteljskog odgoja i školskog utjecaja, do senzibilizacije na zdravu i/ili nezdravu društvenu klimu, odgovornosti snosi svaki pojedinac u vlastitom okruženju odabirući zdrav ili nezdrav (ovisnički) životni stil i komunikaciju.

Moderirajući diskusiju prof. dr. sc. Zoran Zoričić , eminentni stručnjak u području ovisnosti i predstojnik Zavoda za alk. i druge ovisnosti pri Klinici za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice, Zagreb i direktor Međunarodne specijalističke škole za ovisnosti pri ECPD-u naglasio je potrebu uske suradnje stručnjaka i nevladinog sektora (za koje su uspješne primjere ponudile zemlje u regiji), i kontinuiteta istraživanja i izmjene znanja.

I u nastavku ECPD nudi niz zanimljivih stručnih i psihoterapijskih programa i programi su prisutni na web stranici ove međunarodne škole ustanovljene pri Ujedinjenim narodima.

IMG 20220604 WA0003