BOLNICA POPOVAČA NA 55. VOLODERSKIM JESENIMA

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA NA 55. VOLODERSKIM JESENIMA

I ove godine Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot je sudjelovala na Voloderskim jesenima koje su se održale 09. 10. i 11. rujna. Priredili smo prigodnu izložbu radova pacijenata koji su napravljeni kroz rehabilitacijske aktivnosti Službe za radno okupacijsku terapiju i rehabilitaciju. Izložba je bila donacijskog karaktera te će prikupljena sredstva biti utrošena za nove aktivnosti i sadržaje.