PROTOKOL ZA POSJETE PACIJENTIMA

Posjete pacijentima dozvoljene su prema rasporedu posjeta svakog odjela i prema posebnostima odjela koje se dogovaraju s voditeljem odjela.

Individualnu dinamiku i dužinu trajanja posjeta užih članova obitelji (posjetitelja) određuje voditelj odjela/nadležni liječnik uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju na odjelu, trenutni procijenjeni rizik širenja covid infekcije, težinu kliničke slike pacijenata te molbe/želje pacijenata i/ili posjetitelja.

Posjete pacijentu se dogovaraju s zdravstvenim djelatnicima odjela na kojem se pacijent nalazi.

Osoblje ima ovlasti spriječiti ulazak posjetitelja izvan vremena predviđenog za posjete.

Radi zaštite bolesnika kod dogovaranja posjeta, posjetitelja treba pitati da li ima saznanja o pozitivnoj osobnoj epidemiološkoj anamnezi (npr. bliski kontakt s covid pozitivnom osobom unazad 7 dana) i/ili prisutne respiratorne simptome (temperaturu, kašalj, curenje nosa i dr.) i u slučaju pozitivnih odgovora savjetovati da se planirana posjeta odgodi.

Prema „Preporuci za nošenje maski u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom“ izdanoj 11. svibnja 2023.g od HZJZ-a preporučuje se korištenje medicinskih maski ili maski za lice za posjetitelje zdravstvenih ustanova koji nemaju kontraindikacije za nošenje maski, kada se nalaze u zatvorenom prostoru  s više ljudi u kojem nije moguće održavati fizički razmak veći od metar i pol. ( prepisano iz preporuke a izbačen dio gdje piše korisnika ustanove socijalne skrbi).

Kada je moguće savjetuje se omogućiti posjetu na način izvođenja bolesnika izvan odjela.

Ukoliko je posjeta dogovorena na odjelu, ista se savjetuje omogućiti u prostoru predviđenom za posjete, a u bolesničkoj sobi samo ukoliko stanje pacijenta to zahtjeva (teški bolesnici, palijativni bolesnici).

Ako iz nekih razloga posjeta nije omogućena, higijenske i druge potrepštine posjetitelji mogu donijeti do ulaza odjela u dogovoreno vrijeme s zdravstvenim osobljem odjela.

Posjetitelji moraju poštivati Kućni red Bolnice i pravila na koja ih djelatnici odjela upozore.

Predsjednica Povjerenstva:  Ravnateljica:
 I. Ištvanić Vuger, dr. med. spec. internist endokrinolog i dijabetolog Prim. Marina Kovač, dr.med. spec. psihijatar