ODRŽAN TEČAJ 3. KATEGORIJE ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE NA TEMU “PREVENCIJA DEKUBITUSA“, 14.12.2022.

ODRŽAN TEČAJ 3. KATEGORIJE ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE NA TEMU “PREVENCIJA DEKUBITUSA“, 14.12.2022.

Povodom obilježavanja međunarodnog dana prevencije dekubitusa, u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača, a u suradnji s Visokom školom Ivanić - Grad i Udrugom ZA RAne - hrvatska inicijativa održan je tečaj 3. kategorije za medicinske sestre i tehničare na temu „Prevencija dekubitusa“.

Uvodnu riječ održala je ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača Prim. Marina Kovač, dr. med.

Prezentirane su najnovije smjernice EPUAP-a (European Pressure Ulcer Advisory Panel) na podučju prevencije dekubitusa. Glavni naglasak je stavljen na primjenu adekvatnih antidekubitalnih pomagala (kreveti i madraci).

U drugom dijelu stručnog skupa sudionici su sudjelovali u radionici na kojoj je prezentirano pravilno transferiranje i pozicioniranje nepokretnih bolesnika, a u cilju prevencije dekubitusa.

Tečaj se održao pod sponzorstvom tvrtke Karl Dietz, a voditelj tečaja bio je Alen Breček, mag. med. techn. iz Visoke škole Ivanić - Grad.

Teme predavanja i predavači:

1. Dekubitus - Valentina Hanžek, bacc.med.techn.
2. Sestrinska dokumentacija kod bolesnika s dekubitusom - Tomislav Bočkor, mag.med.techn.
3. Smjernice u prevenciji dekubitusa - Doc.dr.sc. Mirna Žulec, mag.med.techn.
4. Antidekubitalni program - madraci i jastuci za pozicioniranje, pelene za inkontinenciju - Ružica Kapov, pharm. techn.
5. TIME koncept u zbrinjavanju rana - Doc.dr.sc. Mirna Žulec, mag.med.techn.
6. Transferiranje i pozicioniranje bolesnika s dekubitusom - Mark Tomaj, mag. physioth.
7. Upotreba modernih krevete i pomagala za pozicioniranje u prevenciji dekubitusa - Ružica Kapov, pharm. techn.