Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub
Konferencija „Dnevni programi oporavka“

27. rujna 2019. godine u Neuropsihijatrijskoj bolnici Dr. Ivan Barbot Popovača održana je konferencija na temu Dnevnih programa oporavka.

Cilj konferencije je bio uspostava suradnje i...

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika

infopac