Pravilnik o provedbi nabave roba, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Naputak za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

 

 

Temeljem čl. 76 i 77 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) obavještavamo da:

  • ravnateljica NPB DR. IVAN BARBOT POPOVAČA te povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu te nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u  upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5 %
  • članovi Upravnog vijeća  NPB DR. IVAN BARBOT POPOVAČA  ne obavljaju upravljačke poslove u Drugim gospodarskim subjektima te nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5 %. Stoga javni naručitelj NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, nema gospodarskog subjekta s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu čl. 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK