ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-617-23/23
Popovača, 14. ožujka 2023.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Zavodu za zapošljavanje 13. veljače 2023. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
za radno mjesto spremačica

1. Anita Poljak, Romana Roc i Lidija Benc odabiru se kao kandidatkinje za radno mjesto spremačice u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR.IVAN BARBOT POPOVAČA.

2. Kandidatkinje se primaju na rad na neodređeno vrijeme.

3. Izabrane kandidatkinje dužne su javiti se Odsjeku za pravne i kadrovske poslove NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA radi dogovora o stupanju na rad.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.