ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-616-16/23
Popovača, 14. ožujka 2023.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Zavodu za zapošljavanje 13. veljače 2023. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

1. Karlo Šalata, Ana Marija Savnik, Ivor Pleše, Marijeta Švalek i Lorena Dravinac odabiru se kao kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR.IVAN BARBOT POPOVAČA.

2. Kandidati se primaju na rad na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada.

3. Izabrani kandidati dužni su javiti se Odsjeku za pravne i kadrovske poslove NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA radi dogovora o stupanju na rad.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.