ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME I UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ NEUROLOGIJE

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-664-3/23
Popovača, 23. ožujka 2023.

2022

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Narodnim novinama, Večernjem listu i Zavodu za zapošljavanje 17. veljače 2023. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
i upućivanje na specijalizaciju iz neurologije

1. Bruno Novačić,dr.med., odabire se kao kandidat za radno mjesto specijalizant neurologije u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR.IVAN BARBOT POPOVAČA.

2. Kandidat se prima na rad na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada.

3. Izabrana kandidat dužan je javiti se Odsjeku za pravne i kadrovske poslove NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA radi dogovora o stupanju na rad.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.