ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME I UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ PSIHIJATRIJE

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1623-3/23.

Popovača, 5. lipnja 2023.

   

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Zavodu za zapošljavanje i „Narodnim novinama“ broj 45/23 dana 24. travnja 2023. godine donosim          

                                

                                                       

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije

                                

  1. Marijana Knezović Florijan odabire se kao kandidatkinja za radno mjesto doktora medicine na specijalizaciji iz psihijatrije u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR.IVAN BARBOT POPOVAČA.
  1. Kandidatkinja se prima na rad na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada.
  1. Izabrana kandidatkinja dužna je javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA radi dogovora o stupanju na rad.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

    

Ravnateljica:

prim. Marina Kovač, dr.med.

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Prijavljena kandidatkinja,
  2. Web stranica Bolnice
  3. Oglasna ploča
  4. Pismohrana.