ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR – PRIPRAVNIK

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1273-4-7/24.
Popovača, 08. svibnja 2024.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA OD 04.04.2024. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
fizioterapeutski tehničar – pripravnik-1 izvršitelj

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog fizioterapeutskog tehničara - pripravnika izabran je:

1. Karlo Mrmić

Imenovani kandidat zasnovati će radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o čemu će biti naknadno obaviješten.

Ukoliko se ne dobije suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s kandidatom se neće sklapati ugovor o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž za radno mjesto fizioterapeutski tehničar, koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se 6 kandidata i to: Lorena Lovrenčić, Anđela Miočinović, Ema Horčička, Vanesa Duvanžija, Petra Bakonji i Karlo Mrmić.

Nakon uvida u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja zadovoljavaju kandidati: Lorena Lovrenčić, Anđela Miočinović, Vanesa Duvanžija, Petra Bakonji i Karlo Mrmić, a sukladno naputku Ministarstva zdravstva ,KLASA:023-03/23-01/302,URBROJ: 534-7-2-3/1-24-03 od 05.ožujka 2024.g

Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u radni odnos primi kandidat Karlo Mrmić.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.