Odluka o neodabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme magistar socijalne pedagogije ili magistar logopedije

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR.IVAN BARBOT POPOVAČA
URBROJ: DA/BĐ 2176-128-02-2548-2/20.
Popovača, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 87 od 29.7.2020. godine donosim

ODLUKU
o neodabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
magistar socijalne pedagogije ili magistar logopedije

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme magistar socijalne pedagogije ili magistar logopedije, koji je objavljen u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavila se jedna kandidatkinja i to:

1. Mirela Grgić

Nakon uvida u roku pristigle zamolbe utvrđeno je da kandidatkinja ne ispunjava formalne uvjete natječaja za pristup provjeri znanja i vještina i razgovoru, jer nema završen preddiplomski ili diplomski stručni studij tražen u natječaju, stoga je Povjerenstvo za odabir kandidata dalo prijedlog da se kandidatkinja ne odabere, jer ne udovoljava traženim uvjetima natječaja. 

 

   Ravnateljica:
  prim. Marina Kovač, dr.med.

 

Dostaviti:
1. Prijavljena kandidatkinja
2. Web stranica Bolnice
3. Oglasna ploča
4. Pismohrana.

ODLUKA