Predsjednik Upravnog vijeća

Danijel Sučija, dipl.ing.

 

Članovi upravnog vijeća

Ivan Crnac, struč.spec.oec.
Davor Kljakić, mag.ing.
Željko Hrabar, dr.med.spec.psih.
Jasmina Kovačević, dipl.med.techn.

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika

infopac