Predsjednik Upravnog vijeća

Danijel Sučija, dipl.ing.

 

Članovi upravnog vijeća

Ivan Crnac, struč.spec.oec.
Davor Kljakić, mag.ing.
Željko Hrabar, dr.med.spec.psih.
Jasmina Kovačević, dipl.med.techn.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK