Odjel za forenzičku psihijatriju (III –e)

Odjelni psihijatar: Gorana Hilić, dr.med., specijalist psihijatar
Glavna sestra odjela: Ivana Čudina, bacc.med.techn. 
Socijalna radnica: Blanka Kern, mag.act.soc.
Psiholog:
Ana Pavelić Tremac, prof. psihologije
Kontakt podaci:
Voditelj odjela: 044/569-259
Glavna sestra odjela.: 044/569-259
Psiholog: 044/569-307
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

III-E odjel jedna je od pet jedinica Zavoda za forenzičku psihijatriju. Osim sveobuhvatnog tretmana neubrojivih osoba na odjelu se obavljaju i vještačenja odraslih osoba u kaznenom i građanskom pravu, a u okviru liječenja nakon otpusta funkcionira forenzična ambulanta kroz koju se prate pacijenti na uvjetnom otpustu, a također i pacijenti sa izrečenom mjerom sigurnosti (zaštitnom mjerom) obaveznog psihijatrijskog liječenja i liječenja od ovisnosti .
Tretman hospitalnih pacijenta je sveobuhvatan i uključuje psihofarmakoterapiju, psihoterapiju, socioterapiju, radno-okupacioni tretman, edukativne programe te rad sa obiteljima u svrhu što bolje resocijalizacije i rehabilitacije pacijenata.
U svakodnevnom radu, uži terapijski tim čine liječnik forenzični psihijatar, psiholog, socijalni radnik, radni terapeut, socijalni pedagog, diplomirani medicinski tehnilar, prvostupnica sestrinstva i medicinske sestre i tehničari. Odjel surađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama, Centrima za socijalnu skrb, sudovima, primarnim te udomiteljskim obiteljima. Na odjelu se pridaje puna važnost edukaciji svakog člana tima. Osoblje je prošlo edukaciju kroz Balintove skupine, a dio je stekao naziv medicinska sestra-grupni terapeut. Članovi tima uključeni su i u supervizijski rad.
Na Odjelu se kontinuirano provodi izobrazba osoblja kao i istraživanja vezana za forenzičnu psihijatriju. Voditelj odjela je kao autor sudjelovao u izradi više desetaka znanstvenih i stručnih radova.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK