Voditelj odjela: Željko Hrabar dr. med. spec. psihijatar 
Odjelni psihijatar: Svijetlana Akik, dr.med., specijalist psihijatar
Socijalna radnica: Gordana Poljak, mag.act.soc.
Glavna sestra odjela:
 Valentina Kuhta-Turjak, bacc.med.techn.
Psiholog: Irena Zulić, prof. psihologije
Kontakt telefon:
Voditelj odjela: 044 / 569-230
Glavna sestra odjela: 044 /569-226
Psiholog: 044 /569-208
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VIII A odjel ja akutni, prijamni, muški psihijatrijski odjel, koji je organiziran za prijam autoagresivnih te heteroagresivnih pacijenta bez obzira na osnovnu dijagnozu bolesti. Na odjelu se liječe pacijenti sa svim vrstama psihotičnih poremećaja, bipolarnim afektivnim poremećajem, ovisnici o alkoholu koji ispoljavaju agresivnost, te agitirane mentalno insuficijentne osobe.
VIII A je ujedno i trijažni odjel s kojeg se, nakon smirivanja kliničke slike, pacijenti prema potrebi premještaju na druge adekvatne psihijatrijske odjele (odjele subakutne psihijatrije, odjel ovisnosti, psihoterapije). Odjelni tim čine specijalisti psihijatri, prvostupnice sestrinstva i medicinske sestre/tehničari. Za svakodnevne kontakte s ustanovama socijalne skrbi te rješavanje socijalnih problema u timu je i socijalna radnica. Pacijentima je na raspolaganju i psiholog, dijagnostički trakt bolnice i radno okupaciona terapija.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK