Odjel za socijalnu psihijatriju (IX)

Voditelj odjela: prim. mr.sc. Elvira Koić, spec. psihijatrije
Glavna sestra odjela: Jasna Božić Martinić, dipl.med.tehn.
Voditeljica soc. službe:
Dragica Topolko, mag.act.soc. 
Kontakt podaci:
Voditelj odjela: 044/569-235
Odjelni psihijatar: 044/569-381
Glavna sestra odjela: 044/569-262
Voditeljica soc. službe: 044/569-278
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Odjel je namijenjen za produljeno liječenje i rehabilitaciju žena oboljelih od shizofrenih, shizotipnih, sumanutih, afektivnih i organskih poremećaja kod kojih liječenjem na akutnim i subakutnim odjelima naše i drugih psihijatrijskih ustanova nije postignuta zadovoljavajuća remisija.
Indikacije za prijem pacijentica su isključivo u okviru prethodno navedenih dijagnostičkih kriterija. Program liječenja uključuje psihodijagnostiku, po potrebi konzilijarnu specijalističku obradu i liječenje, psihofarmakoterapiju, psihoterapiju / individualna i grupna, obiteljska terapija/ i socioterapiju u cilju postizanja zadovoljavajuće remisije i rehabilitacije preostalih sposobnosti. Odjelni tim čine specijalisti psihijatri, prvostupnice sestrinstva, medicinske sestre/tehničari i socijalni radnik. 
Pri otpustu pacijentica moraju biti zadovoljeni određeni kriteriji, te osigurani odgovarajući uvjeti izvanbolničke skrbi. Daljnje psihijatrijsko liječenje pacijentica nastavlja se u specijalističkom ambulantnom tretmanu odjela.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK