Služba za socijalni rad

Voditeljica Službe za socijalni rad: Dragica Topolko, mag.act.soc. (odjeli: IX., VI)
Gordana Poljak, mag.act.soc. (Odjeli: IA, IB, VIII A)
Tanja Grabovac Šljubura, mag.act.soc. (Odjeli: IIB, IIA, V)
Blanka Kern, mag.act.soc. (FORENZIKA – IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE)
Lidija Koletić, mag.act.soc. (Odjel za psihoterapiju s dnevnom bolnicom, VII, VIIIB)

 

Djelovanje socijalne službe usmjereno je na na stručno, kvalitetno i ažurno rješavanje socijalne problematike pacijenata. Kao stručni suradnici, ovisno o potrebama pacijenta tijekom liječenja i timskog rada, djelujemo u jednokratnom i hitnom angažmanu u svrhu zaštite njegovog određenog interesa i prava do planiranja terapijskih postupaka i otpusta sto uključuje širok raspon različitih socijalnih i pravnih intervencija.
Temeljni djelokrug našeg rada odnosi se na prikupljanje i vođenje socijalne dokumentacije koja je sastavni dio povijesti bolesti, upoznavanje pacijenta sa njegovim pravima sukladno zakonskim regulativama, individualan razgovor sa pacijentom, uključenost u socioterapijsku grupu, obiteljsku terapiju, rad dnevne bolnice, ostvarivanje osobne dokumentacije, zdravstvene, socijalne, obiteljsko pravne, pravno imovinske i mirovinske zaštite, organizirano adekvatno zbrinjavanje po otpustu.
Najuže surađujemo sa Centrima za socijalnu skrb glede ostvarivanja svih potreba iz sustava socijalne skrbi, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, MUP-om, zatim sudovima, općinama, školama, poslodavcima, veleposlanstvima, regionalnim uredima za prognanike i izbjeglice, nadležnim liječnicima, udomiteljskim obiteljima, domovima socijalne skrbi i nositeljima podržanog stanovanja, zavodima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, tijelima državne uprave, te ostalim institucijama i uredima nadležnima za određenu potrebu i zaštitu pacijenta. Aktivno sudjelujemo u pronalaženju i realizaciji organiziranog smještaja. Pri realizaciji smještaja u udomiteljsku obitelj upoznajemo udomitelja s pacijentom, njegovim navikama, sklonostima i potrebama.

U timskom radu nastojimo podići kvalitetu boravka pacijenta u bolnici i osigurati što kvalitetniju rehabilitaciju i resocijalizaciju radi primjerene društvene reintegracije.

Kontakt:
Dragica Topolko, dipl. ing. socijalnog rada: 044/569-278
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Gordana Poljak, dipl. socijalna radnica: 044/569- 266
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Tanja Grabovac Šljubura, dipl. socijalna radnica: 044/569-294
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Blanka Kern, dipl. socijalna radnica: 044/569-289
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Lidija Koletić, mag.act.soc. 044/569-345
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.