Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu:

REFERENTNA STRANICA
POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2019.

Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu:

REFERENTNA STRANICA
POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018.
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2018.

Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu:

REFERENTNA STRANICA
POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
BILJEŠKE  UZ  FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017.
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2017.

Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu:

REFERENTNA STRANICA
POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBAVEZA
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
BILANCA
BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA 01.01. 2016. - 31.12. 2016.
BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI OBUJMU IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE 01.01.2016. – 31.12.2016. GODINE
BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 01.01.2016. - 31.12.2016 . GODINE
BILJEŠKE UZ BILANCU NA DAN 31.12.2016. GODINE

Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu:

REFERENTNA STRANICA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBAVEZA
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
BILANCA
POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu:

REFERENTNA STRANICA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBAVEZA
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
BILANCA

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK