Izložbe i aktivnosti povodom Uskrsa 2015.

Povodom Uskrsa organiziramo prigodne promotivno prodajne izložbe radova bolesnika napravljenih kroz radno-okupacijsku terapiju zajedno sa udrugom za rehabilitaciju i resocijalizaciju.
25.03.2015. g. upriličili smo izložbu u Domu za stare i nemoćne osobe Sisak s ciljem poboljšanja uvjeta života i smanjenjem stigmatizacije naših bolesnika. Prihod od prodaje rukotvorina ide za gratifikaciju rada bolesnika i nabavku novih materijala za rad.