Izložbe i aktivnosti povodom Uskrsa 2015.

Povodom Uskrsa organiziramo prigodne promotivno prodajne izložbe radova bolesnika napravljenih kroz radno-okupacijsku terapiju zajedno sa udrugom za rehabilitaciju i resocijalizaciju.
25.03.2015. g. upriličili smo izložbu u Domu za stare i nemoćne osobe Sisak s ciljem poboljšanja uvjeta života i smanjenjem stigmatizacije naših bolesnika. Prihod od prodaje rukotvorina ide za gratifikaciju rada bolesnika i nabavku novih materijala za rad.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK