Terapijski vrt - novi oblici i metode radno-okupacijske terapije

U sklopu radno-okupacijsko-rekreativne terapije u rehabilitaciji i resocijalizaciji duševnih bolesnika postoji potreba da se uz farmakoterapiju i psihoterapiju tijekom liječenja koristi i socioterapija kao dio sveobuhvatnog programa liječenja. Na taj se način dolazi do lakše i brže rehabilitacije i resocijalizacije duševnih bolesnika.
U radno-okupacijskoj terapiji koriste se metode kreativnosti, poticaja, pohvala i nagrada kao poznati oblik djelovanja na razvoj novih ili obnovu starih potisnutih potencijala svake osobe koje su deprivirane uslijed bolesti.
Terapijski vrtovi se idealno uklapaju uz radnu rehabilitaciju i unapređenje zanimanja te pomažu u učenju novih vještina, poboljšavaju pamćenje, angažiranost i inicijativu, pružaju interakciju sa drugim osobama u prirodnom obliku. Razvijaju se vještine grupnog rada i međusobne suradnje koje stvaraju pozitivno okruženje, a ujedno omogućuju opuštanje i otklona od stresa.
Ideja je da se napravi niz terapijskih vrtova u krugu Bolnice.
2013. godine započeta je izgradnja prvog terapijskog vrta sa sjenicom u suradnji sa Fakultetom za agronomiju- studij krajobrazne arhitekture. Za navedeni projekt dobili smo donaciju Sisačko moslavačke županije putem Programa donacija Udruzi za rehabilitaciju i resocijalizaciju duševnih bolesnika.
Kroz program INE "Zeleni pojas" Udruga je dobila donaciju za nastavak projekta terapijski vrt, a koji je realiziran u 2015. godini.
U 2016.g. kroz rehabilitacijski program liječenja forenzičkih bolesnika, a kao nastavak terapijskih vrtova, napravljene su u Odjelu za radno okupacijsku terapiju povišene gredice u kojima će se uzgajati razno začinsko bilje i povrće, a koristiti će se u radionicama kulinarstva koje se odvijaju u prostoru sudske radne terapije.
U svim projektima Udruge partner je Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot" Popovača.