Terapijski izlet

17.06.2016. organiziran je terapijski izlet za 90-ak bolesnika svih odjela Bolnice. Bolesnici su, sa voditeljicom i radnim terapeutima Odjela za radno okupacijsku terapiju i rehabilitaciju, posjetili Grad Ludbreg, dvorac Bačani sa restauratorskim centrom, crkvu Svetog Trojstva te "Centar Svijeta" i proštenište. Nakon ručka i odmora obišli su Arboretum Opeka u Vinici.

Iskreno zahvaljujemo svima koji su nam omogućili terapijski izlet!