Terapijski izlet

17.06.2016. organiziran je terapijski izlet za 90-ak bolesnika svih odjela Bolnice. Bolesnici su, sa voditeljicom i radnim terapeutima Odjela za radno okupacijsku terapiju i rehabilitaciju, posjetili Grad Ludbreg, dvorac Bačani sa restauratorskim centrom, crkvu Svetog Trojstva te "Centar Svijeta" i proštenište. Nakon ručka i odmora obišli su Arboretum Opeka u Vinici.

Iskreno zahvaljujemo svima koji su nam omogućili terapijski izlet!

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK