Maskembal

Povodom Maskenbala 28.02.2017. godine održan je ples u sportskoj dvorani sudske radne terapije za sve bolesnike Bolnice. Prisutno je bilo oko 150 bolesnika u pratnji sestara i liječnika . U organizaciji Službe za radno okupacijsku terapiju i rehabilitaciju napravljene su razne maske koje su po želji nosili bolesnici. Atmosfera je bila odlična i za to su zaslužni gosti iz KZ Lipovica sa muzičkim sastavom "Zlatne strune". Na kraju je bila podijeljena kava uz tradicionalne krafne.

 

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK