Terapijski izlet

20. lipnja 2017.g. organiziran je terapijski izlet za pacijente naše Bolnice koji su posjetili Grad Sisak: Muzej sa eksponatima iz povijesti Grada čiji počeci datiraju prije 8000 godina i utvrdu Stari grad gdje je nakon razgledavanja povijesne bitke sa Osmanlijama 1593. godine organiziran odmor i ručak.
Posjetili su i Lonjsko polje, Europsko selo roda Čigoč i Krapje gdje je nastavljen edukativni dio programa. Za kraj je organizirana vožnja brodom od Jasenovca do ušća Une u Savu gdje su podijeljeni kava i kolači koje je pripremila naša kuhinja.
Na izletu je sudjelovalo 90 pacijenata sa svih odjela Bolnice.
Izlet je protekao u izvrsnom raspoloženju i pokazao da zaista ima izuzetan socioterapijski učinak.
Svima koji su nam omogućili terapijski izlet iskreno zahvaljujemo!

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK