Učenici OŠ Velika Ludina održali priredbu za bolesnike

Učenici OŠ Velika Ludina održali priredbu za bolesnike

 

Obilježavajući dane mentalnog zdravlja i dane kruha kao i nadolazeće Blagdane, u našoj Bolnici organizirane su razne edukativno-promotivne aktivnosti sa bolesnicima na odjelima i u radionicama Službe za radno okupacijsku terapiju.

Dana 14.11.2017. g. održana je prigodna priredba za bolesnike i osoblje u suradnji sa Osnovnom školom Velika Ludina. Učenici i nastavnici su izveli bogati program i tom se prilikom družili sa bolesnicima koji su u velikom broju prisustvovali priredbi. Priredbi je svoj doprinos dala i muzička grupa bolesnika sa forenzike.

Na kraju programa bolesnicima je podijeljena kava i kiflice koje je pripremila bolnička kuhinja.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK