U Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača održano predavanje "Primjena radno terapijskih postupaka u tretmanu osoba sa bipolarnim afektivnim poremećajem"

U Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača održano predavanje "Primjena radno terapijskih postupaka u tretmanu osoba sa bipolarnim afektivnim poremećajem"

 

U sklopu trajnog usavršavanja radnih terapeuta, usvojenog od Hrvatske komore radnih terapeuta, u socioterapijskom klubu NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA 14.11.2017.g. održano je predavanje s temom "Primjena radno terapijskih postupaka u tretmanu osoba sa bipolarnim afektivnim poremećajem".

 

Na predavanju koje je održala Ida Šoštarić bacc. therap. occup. prisustvovali su radni terapeuti iz naše bolnice, stručni suradnici i radni terapeuti iz Klinike za psihijatriju "Vrapče", Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, Opće bolnice Đakovo, Udruge osoba s invaliditetom Sisak te Udruge osoba s invaliditetom Kutina.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK