Sudjelovanje Udruge na 46. Voloderskim jesenima

Od 13.do15.09.2013. održane su tradicionalne 46." Voloderske Jeseni " na kojima je Udruga za rehabilitaciju i resocijalizaciju duševnih bolesnika pri NPB „Dr. Ivan Barbot" Popovača izložila radove bolesnika izrađene u Službi za radno-okupacijsku terapiju i rehabilitaciju duševnih bolesnika u bolnici Popovača te sudjelovala u donaciji za tombolu i u uređenju pozornice (izrada drvene ograde).
Također su izloženi i radovi vanjskih suradnika (bolesnici koji su otpušteni iz Bolnice, ali nastavljaju izrađivati razne radove kod kuće) te radovi iz ambulante za oboljele od PTSP-i u Sisku.
Na taj način promoviramo vrijednosti samih bolesnika i njihovog liječenja, a sav prihod od prodanih radova koristi se za gratifikaciju rada bolesnika i nabavi materijala za dalji rad, okupaciju i slobodne aktivnosti.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK