Održan maskembal

U organizaciji Službe za radnookupacijsku terapiju i rehabilitaciju povodom maskenbala 4.3.2014.g. održan je ples u sportskoj dvorani sudske radne terapije za sve bolesnike.

Prisutno je bilo 150 bolesnika u pratnji sestara i liječnika. Atmosfera je bila veoma vesela, a između raznih maski, koje su bolesnici sami izradili uz pomoć terapeuta, birane su najmaštovitije.

 

Na kraju su podijeljene tradicionalne krafne, sok i kava te su se svi sudionici odlično zabavili