Trajno usavršavanje radnih terapeuta u Bolnici Popovača

plan rterKroz 2013. godinu u Bolnici su održane 4 edukacije kojima su prisustvovali radni terapeuti naše ustanove, ali i radni terapeuti drugih ustanova (Sisak, Bjelovar, Kutina, Petrinja). Odobreni plan edukacije za 2013. godinu smo uspješno proveli te je isti evidentiran u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika (ostvaren dovoljan broj bodova za potrebnu licencu radnih terapeuta).
Za 2014. godinu smo pripremili plan trajnog usavršavanja sa tri predavanja koja su odobrena od Hrvatske komore radnih terapeuta. Predavanja se održavaju u prostoru Kluba bolesnika u Bolnici.
Prvo predavanje održano je u veljači, prisustvovali su uz naša radne terapeute i terapeuti iz drugih ustanova.
Drugo predavanje bilo je u travnju i također je bilo dobro posjećeno.

 

Plan trajnog usavršavanja za zdravstvene radnike u 2014.g. u Bolnici Popovača.