Trajno usavršavanje radnih terapeuta u Bolnici Popovača

plan rterKroz 2013. godinu u Bolnici su održane 4 edukacije kojima su prisustvovali radni terapeuti naše ustanove, ali i radni terapeuti drugih ustanova (Sisak, Bjelovar, Kutina, Petrinja). Odobreni plan edukacije za 2013. godinu smo uspješno proveli te je isti evidentiran u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika (ostvaren dovoljan broj bodova za potrebnu licencu radnih terapeuta).
Za 2014. godinu smo pripremili plan trajnog usavršavanja sa tri predavanja koja su odobrena od Hrvatske komore radnih terapeuta. Predavanja se održavaju u prostoru Kluba bolesnika u Bolnici.
Prvo predavanje održano je u veljači, prisustvovali su uz naša radne terapeute i terapeuti iz drugih ustanova.
Drugo predavanje bilo je u travnju i također je bilo dobro posjećeno.

 

Plan trajnog usavršavanja za zdravstvene radnike u 2014.g. u Bolnici Popovača.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK