05.03.2018. JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA


08.11.2016. POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Nabava medicinskih vodonepropusnih navlaka za madrace sa zatvaračem, ev.broj: BN-65/2016


02.11.2016. POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Nabava stroja za recikliranje inkotinencijskih pelena za odrasle osobe, ev.broj: BN-61/2016


19.08.2016. Odluka o poništenju nabave

18.08.2016. POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Vozilo za sanitetski prijevoz


09.08.2016. POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Nabava sredstava za higijenske potrebe i njegu po grupama ev.broj: BN-45/2016


21.06.2016. POZIV NA DOSTAVU PONUDE - radovi na uređenju PVC podova na tri bolnička odjela


29.03.2016. POZIV NA DOSTAVU PONUDE - radovi na poboljšanju sanitarnih uvjeta u centralnoj kuhinji


 

21.12.2015. POZIV NA DOSTAVU PONUDE- nabava video kolonoskopa; rok: 31.12.2015.godine


20.10.2015. POZIV NA DOSTAVU PONUDE - nabava Hematološkog analizatora

 


15.09.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Rekonstrukcija potkrovlja VIII A odjela za potrebe dnevne bolnice

 


07.09.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Nabava digitalnog EEG uređaja s 3 čitačke stanice i pripadajućim priborom

 


31.07.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Nabava sredstava za higijenske potrebe i njegu po grupama ev.broj: N-27/2015


31.07.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Nabava digitalnog EEG uređaja sa stanicom za čitanje

PONIŠTENO - ODLUKA

 


23.07.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Izmjena drvenih prozora u prizemlju dvorca Erdody


08.06.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - SANACIJA DIJELA ZARUŠENOG BEDEMA DVORCA ERDODY


29.05.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: ZAMJENA CJEVOVODA TOPLE VODE, CIRKULACIJE I RECIRKULACIJE CENTRALNOG GRIJANJA NA IA, IB I IIA ODJELUProšao rok za dostavu ponuda

09.07.2014. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH ČVOROVA VII ODJELA


Prošao rok za dostavu ponuda

06.06.2014. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: RADOVI NA UREĐENJU KROVA IA, IB i IIA ODJELA, EVIDENCIJSKI BROJ: N-44/2014


Prošao rok za dostavu ponuda

07.05.2014. Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga energetskog certificiranja zgrada


Prošao rok za dostavu ponuda

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK