Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Hrana i zdravlje

health2

"Neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana" Hipokrat

Pravilnim izborom namirnica možemo znatno unaprijediti zdravlje, utjecati na prevenciju nastanka bolesti, kontrolirati tijek ozdravljenja i ublažiti štetu uzrokovanu bolešću.
Hrana nikada neće biti trenutni lijek, ali može biti naš saveznik u borbi za zdravlje.

Publikacije

 

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK