Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom

Hrana i zdravlje

health2

"Neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana" Hipokrat

Pravilnim izborom namirnica možemo znatno unaprijediti zdravlje, utjecati na prevenciju nastanka bolesti, kontrolirati tijek ozdravljenja i ublažiti štetu uzrokovanu bolešću.
Hrana nikada neće biti trenutni lijek, ali može biti naš saveznik u borbi za zdravlje.

Publikacije