Voditelj bolničke ljekarne: Marijeta Dukarić Kurtić, mag. pharm., univ. mag. kliničke farmacije
Kontakt podaci:
Telefon: 044/ 569- 228
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Bolnička ljekarna djeluje unutar Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot. Smještena je u prizemlju zgrade u kojoj se nalaze i prosektura, stomatološka ambulanta te biokemijsko- hematološki laboratorij.
Osoblje ljekarne je sastavljeno od jednog magistra farmacije i dva farmaceutska tehničara, a osigurava redovitu opskrbu bolnice lijekovima, medicinskim i laboratorijskim potrošnim materijalom te RTG filmovima. Svakodnevno se vrši distribucija lijekova kao i medicinskog potrošnog materijala prema bolničkim odjelima i ambulantama te se, sukladno potrebama bolesnika, prema postupcima izrade u važećoj farmakopeji, magistralnim propisima ili prema odgovarajućoj literaturi, izrađuju magistralni i galenski pripravci.
Značajno usložavanje suvremene farmakoterapije uvjetovano svakodnevnim znanstveno- stručnim saznanjima kao i razvojem novih, često snažnih i diferentnih lijekova s jedne strane, te povećanje broja kroničnih bolesnika kao i specifičnosti primjene lijekova u bolesnika starije životne dobi, s druge strane, uključuje obavljanje ljekarničke djelatnosti u suradnji s drugim zdravstvenim radnicima kao i provođenje ljekarničke skrbi koja obuhvaća racionalizaciju troškova za određene terapijske protokole , unaprjeđivanje farmakoterapijskih postupaka i postizanje terapijskih ciljeva, praćenje, izbjegavanje ili smanjivanje nuspojava lijekova, izbjegavanje interakcija, terapijskog dupliciranja ili pojave alergija, a sve u cilju postizanja boljih farmakoterapijskih učinaka i promicanja racionalne i sigurne uporabe lijekova i medicinskih proizvoda.
U bolničkoj ljekarni se provodi stručna cjelina izrade magistralnih i galenskih pripravaka i izrađivanje lijekova u bolničkoj ljekarni kao dio pripravničkog staža za magistre farmacije koji je propisan planom i programom pripravničkog staža za magistre farmacije.