Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Završeno osposobljavanje prve dvije grupe za primjenu mjera prisile prema osobama s duševnim smetnjama

Prošlo je mjesec dana od početka edukacije naših djelatnika vezano uz tečaj osposobljavanja za primjenu mjera prisile prema osobama s duševnim smetnjama. Danas je 29 zaposlenika uspješno završilo tečaj, a dojmovi su i više nego pozitivni. Osim edukativnog djela, tečaj je donio i neke druge pozitivne stvari kao što su zbližavanje, nova poznanstva, izmjena iskustava i pozitivno ozračje među zaposlenicima. Zahvaljujemo se gospodinu Marijanu Jantoleku, našem instruktor, i posebno se zahvaljujemo svim polaznicima na suradnji te nadamo se da će sve ovo doprinijeti većoj sigurnosti pacijenata i zaposlenika. Još jednom čestitke svim polaznicima.