Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

18. susreti Branitelja Hrvatske u Voloderu

Dana 11. lipnja 2017. godine održani su 18. susreti Branitelja Hrvatske u Voloderu. Bila je to gospodarska izložba braniteljskih zadruga, starih zanata, OPG-a i obrta.

Na susretima su  sudjelovali pacijenti Bolnice liječeni od PTSP-a , i korisnici Dnevne bolnice Odjela za psihoterapiju za oboljele od PTSP-a , uz djelatnike Bolnice.

Pacijenti Bolnice sudjelovali su u takmičenju pripreme graha, te u sportskom dijelu (mali nogomet, stolni tenis, pikado, viseća kuglana).

Zdravstveni djelatnici Bolnice vršili su kontrolu razine šećera u krvi i mjerenje krvnog tlaka ,a djelatnici Službe za radno okupacijsku terapiju i članovi Udruge za rehabilitaciju održali su prezentacijsku izložbu radova branitelja napravljenih kroz radno terapijske aktivnosti.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK