Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

Trajno usavršavanje socijalnih radnika tijekom 2017. godine

Služba za socijalni rad NPB dr. Ivan Barbot Popovača u okviru programa trajnog usavršavanja socijalnih radnika održao je treći sastanak 27.06.2017. godine u 13 sati.Predavači na skupu bile su Jelena Benko Kepe, mag.act.soc. s temom "Odnosi s medijima s naglaskom na komunikaciju u kriznim situacijama", i radionica koju su prezentirale socijalne radnice bolnice Popovača, Dragica Topolko, mag.act.soc., Gordana Poljak, mag.act.soc., Blanka Kern, mag.,act.soc., Tanja Grabovac Šljubura, mag.act.soc. i Lidija Koletić, mag.act.soc. s temom "Socijalni radnik u radu s pacijentima i njihovim obiteljima. I prezentacija teme i radionice bile su izrazito interesantne zbog aktualne problematike odnosa s medijima i kompliciranog rješavanja problematike pacijenata što je rezultiralo aktivnom, opširnom i žustrom raspravom u kojoj su sudjelovali tridesetak prisutnih kolega i kolegica. Potaknuti navedenom radionicom, izrazili su svoju zainteresiranost za što više prikaza slučajeva iz prakse jer na taj način stičemo nove spoznaje, iskustva te razmjenjujemo svoja stručna mišljenja. Manji broj prisutnih kolegica bio je zbog korištenja godišnjih odmora, što nije umanjilo značaj edukacije.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK