Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Neuropsihijatrijsku bolnicu dr. Ivan Barbot Popovača posjetila Marketa Jindrichovska, radna terapeutkinja djelatnica Psihijatrijske klinike u Brnu

Dana 25. kolovoza 2017. godine Neuropsihijatrijsku bolnicu Dr. Ivan Barbot Popovača posjetila je Marketa Jindrichovska, radna terapeutkinja, djelatnica Psihijatrijske klinike u Brnu. U svojoj profesionalnoj karijeri ona se bavi terapijskim vrtovima, a surađuje s psihijatrijskim bolnicama u Austriji, Sloveniji i Mađarskoj. Predmet interesa i njenog dolaska u našu bolnicu bio je terapijski vrt, kojega je željela vidjeti. Kroz obilazak Bolnice djelatnici radne terapije Matej Josić i Marijo Moštak pokazali su radionice radne terapije, parkove Bolnice te projekte koje Bolnica provodi. Marketa Jindrichovska je ugodno iznenađena sadržajima i aktivnostima koje se primjenjuju u Bolnici, sadržaji i način rada sličan je njihovoj praksi.

Posjetom je otvorena mogućnost suradnje te pomoći od njene strane u razvijanju hortikulturnih sadržaja u Bolnici.