Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

„Dan crvenih haljina”, 01. veljače 2019.

„Dan crvenih haljina” je događaj u Hrvatskoj koji želi podsjetiti na opasnost od moždanog udara. Svake godine moždani udar ubije više žena nego karcinom dojke.

Obilježavanje „Dana crvenih haljina“ provodit će se svake godine, prvog petka u veljači, na inicija-tivu Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog neurološkog društva.
Cilj akcije je podići svijest o specifičnostima moždanog udara u žena, upozoriti na pogubne poslje-dice zanemarivanja simptoma i potrebu promjene načina života.
Ovoj akciji pridružila se i naša ustanova održavanjem edukativnog predavanja u Popovači i Petrinji.
U Domu kulture Popovača, 01. veljače 2019. godine Valentina Vrabec Barta,dr.med. spec.neurolog, održala je Edukativno predavanje o prevenciji moždanog udara i specifičnosti mož-danog udara kod žena. Gost predavanja bila je doktorica dentalne medicine Maja Sklezur, koja je i sama preživjela moždani udar u dobi od 25 godina te je ispričala svoje iskustvo i sam tijek oporav-ka nakon moždanog udara i primjene terapije specifične za akutni moždani udar.

„Dan crvenih haljina“ obilježen je i u Petrinji u Pučkom otvorenom učilištu Hrvatski dom, a pre-davač je bio Mario Botica, dr. med. specijalizant iz naše ustanove. Ukazao je na moždani udar kao veliki javno-zdravstveni problem, te iznio činjenicu da je moždani udar treći uzrok smrtnosti kod žena.
Logopedica Katarina Matijević u POU Hrvatski dom u Petrinji govorila je o samom obilježavanju ovog dana i o posljedicama koje moždani udar ostavlja na zdravlje žena.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK