Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

„Dan crvenih haljina”, 01. veljače 2019.

„Dan crvenih haljina” je događaj u Hrvatskoj koji želi podsjetiti na opasnost od moždanog udara. Svake godine moždani udar ubije više žena nego karcinom dojke.

Obilježavanje „Dana crvenih haljina“ provodit će se svake godine, prvog petka u veljači, na inicija-tivu Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog neurološkog društva.
Cilj akcije je podići svijest o specifičnostima moždanog udara u žena, upozoriti na pogubne poslje-dice zanemarivanja simptoma i potrebu promjene načina života.
Ovoj akciji pridružila se i naša ustanova održavanjem edukativnog predavanja u Popovači i Petrinji.
U Domu kulture Popovača, 01. veljače 2019. godine Valentina Vrabec Barta,dr.med. spec.neurolog, održala je Edukativno predavanje o prevenciji moždanog udara i specifičnosti mož-danog udara kod žena. Gost predavanja bila je doktorica dentalne medicine Maja Sklezur, koja je i sama preživjela moždani udar u dobi od 25 godina te je ispričala svoje iskustvo i sam tijek oporav-ka nakon moždanog udara i primjene terapije specifične za akutni moždani udar.

„Dan crvenih haljina“ obilježen je i u Petrinji u Pučkom otvorenom učilištu Hrvatski dom, a pre-davač je bio Mario Botica, dr. med. specijalizant iz naše ustanove. Ukazao je na moždani udar kao veliki javno-zdravstveni problem, te iznio činjenicu da je moždani udar treći uzrok smrtnosti kod žena.
Logopedica Katarina Matijević u POU Hrvatski dom u Petrinji govorila je o samom obilježavanju ovog dana i o posljedicama koje moždani udar ostavlja na zdravlje žena.