Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

U srijedu 19.12.2018. godine održan je božićni domjenak umirovljenika Neuropsihijatrijske bolnica dr. Ivan Barbot Popovača.
Toplim riječima...