DANI OTVORENIH VRATA - MAMOGRAFIJA I ULTRAZVUK DOJKE

DANI OTVORENIH VRATA U NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Prve subote proljeća tradicionalno se obilježava Dan narcisa.

Cilj ove akcije je podizanje društvene svijesti o važnosti preventivnih pregleda dojki u svrhu ranog otkrivanja raka dojke.

Povodom obilježavanja Dana narcisa - prevencije i ranog otkrivanja raka dojke
22. ožujka 2024. godine.
Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača
organizira DANE OTVORENIH VRATA.

U suradnji s Poliklinikom za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku može se obaviti:
MAMOGRAFIJA - dijagnostička pretraga za žene, koja je zlatni standard u detekciji ranog otkrivanja karcinoma dojke te

ULTRAZVUK DOJKE (UZV dojke)- neinvazivna, bezbolna i sigurna dijagnostička pretraga za žene kojom se pomoću zvučnih valova visoke frekvencije vizualizira unutrašnjost dojke,
a koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke.

Za navedene pretrage možete se naručiti
svakim radnim danom od 7-15 sati
na kontakt broj: 044/569-205.