Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Poziv na predavanje Kronična bol u Domu Kulture Popovača 11.09.2019.

Poziv na predavanje Kronična bol u Domu Kulture Popovača 11.09.2019.

Povodom Međunarodnog dana fizioterapije Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača organizira predavanje na temu KRONIČNA BOL u srijedu 11.09.2019. u 17:00h, Dom kulture Popovača.

Uz predavanje biti će demonstracija fizioterapeutskih postupaka za smanjenje boli. Pozivaju se svi zainteresirani građani.

 

PREDAVAČI:
Kristijan Erendić, bacc. physyoth.
Danijel Vidović, fizioterapeut

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika