OBAVIJEST O RADU MOBILNIH TIMOVA ZA PSIHOLOŠKU I PSIHIJATRIJSKU PODRŠKU

3 loga

Zbog velike potrebe za psihološkom i psihijatrijskom podrškom na područjima Sisačko - moslavačke županije koji su pogođeni potresom, Neuropsihijatrijska bolnica Dr. I. Barbot u Popovači šalje na teren svoje Mobilne timove za psihološku i psihijatrijsku podršku . Timovi djeluju na području gradova Sisak, Petrinja i Glina, ali i ostalih mjesta u našoj županiji.

MOBILNI TIM ZA PSIHOLOŠKU I PSIHIJATRIJSKU PODRŠKU SISAK
VRIJEME INTERVENCIJA: 8,00 – 15,00 SATI

MOBILNI TIM ZA PSIHOLOŠKU I PSIHIJATRIJSKU PODRŠKU PETRINJA
VRIJEME INTERVENCIJA: 8,00 – 15,00 SATI

MOBILNI TIM ZA PSIHOLOŠKU I PSIHIJATRIJSKU PODRŠKU GLINA
VRIJEME INTERVENCIJA: 8,00 – 15,00 SATI

Za razgovor ili pregled nije potrebna uputnica!

Također podsjećamo da:
HITNA PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
radi od 0-24 h

 

prim. dr .Marina Kovač,
Koordinator za psihološku i psihijatrijsku potporu
stanovništvu na području Sisačko-moslavačke županije