Iskustva savjetovanja i rada mobilnih timova nakon potresa iz Bolnice bez ograde u "Zdravom gradu"

Iskustva savjetovanja i rada mobilnih timova nakon potresa iz Bolnice bez ograde u "Zdravom gradu"

Po pozivu na učešće u predavanjima i radionicama Projekta "Zdravi grad" koji je u svibnju 2018. proslavio 30 godina od pokretanja u RH, njegovanja ideja dr. A.Štampara, "Škole Narodnog zdravlja" i zdravih načina života, predstavnice naše ustanove učestvovale su 24-03-2022. u online susretu i radionicama timova koji su angažirani u širokom spektru savjetovanja i pružanja podrške: od Savjetovališta mladih i inicijativa Udruga mladih,preko Savjetovališta koje iniciraju lokalne zajednice, do savjetovanja u sklopu psihološke i psihijatrijske podrške u institucionalnoj medicinskoj skrbi, svih okupljenih na poziv i pod vodstvom prof. dr. sc. Selme Šogorić i s ciljem iznošenja iskustava Dobre kliničke prakse u Savjetovanju i izmjeni mišljenja uz potrebu ustanovljavanja standarda.

U dogovoru s ravnateljstvom ustanove iznešena su iskustva stručnjaka u radu kroz:
- "Podršku ženama i obiteljima i izazovima suvremenog savjetovanja" -s naglaskom na radu s partnericama ovisnika, obiteljima i, sve više, ženama ovisnicama čiji je broj u velikom porastu (prezentacija prof. J.Matić, kliničke psihologinje NPB Dr. Ivan Barbot Popovača)
- rad "Mobilnih timova za psihološku pomoć za vrijeme potresa-aspekt savjetovanja" (dr A.Srkalović Imširagić, psihijatrica i prof J.Matić, klinička psihologinja).

Detaljan prikaz rada mobilnih timova NPB Dr. Ivan Barbot Popovača na području županije nakon potresa izazvao je interes sudionika za opisom detalja rada na terenu (u kontejnerima pretvorenim u ambulante, odlaska u posjete postradalima, posebnim zahtjevima rada, ali i posebnmim osjećajem gratifikacije zahvalnih korisnika usluga) u periodu odmah nakon potresa i koji se zadržao u vidu ambulantnog rada do ovih dana (Glina) odgovarajući tako na psihološke potrebe postradalih.

Snažan porast sklonosti ovisnosti od alkohola žena gdje se one nerijetko regrutiraju iz uzorka partnerica muških ovisnika o alkoholu, kao i specifičnosti kojima savjetovanje žena zahtjeva dodatne intervencije, nameće potrebu prilagođavanja tretmana posebnim potrebama žena i obitelji i interdisciplinaran pristup te su prisutni navedene podatke pratili sa zanimanjem.

Preko ovih predavanja sudionici online skupa "Zdravi grad" detaljno su upoznati s profesionalnim radom niza timova naše ustanove, kao i njihovom promptnom reakcijom u okolnostima koje predstavljaju traumu od potresa, ali i traume izloženosti traumi svakodnevnog života u neskladnim obiteljskim odnosima nerijetko ispunjenim nasiljem posebice nakon potresa i COVID epidemije i gdje ovisnik/ovisnica po Zakonski izrečenoj mjeri liječenja od ovisnosti biva upućen/a na liječenje na IIa odjel i u Dnevnu bolnicu za alk.i druge ovisnosti NPB Dr. Ivan Barbot Popovača.

U sklopu prezentacija o iskustvu projekta koji se provodi u našoj zdravstvenoj ustanovi podvučena je važnost senzibiliziranosti za problem nasilja, posebice seksualnog i pionirskog projekta koji teče uz 3-godišnje partnerstvo zdravstvene ustanove NPB Dr. Ivan Barbot Popovača s nevladinim sektorom - udrugom "Ženskom sobom" i Uredom za zdravstvo grada Zagreba i u sklopu čega se održavaju edukacije za zaposlenike kao i mogućnosti supervizija uz slučajeve savjetovanja osoba s iskustvom seksualnog nasilja.

Ostala iskustva uključila su predavanja o standardima savjetovanja kao metode pomoći, G.Berc/Pravni fakultet, Studij socijalnog rada, Sveučilište u Zagrebu, Unapređenje rada savjetovališta Istre – istarski model zaštite mentalnog zdravlja, N. Basanić Čuš, Poreč uz predstavnice Istarske Županije, iskustvo savjetovališta "Čeličana" -s psihosocijalnim radionicama za srednjoškolce Centra za mlade i nezavisnu kulturu u Varaždinu, J.Brcković, udruga mladih V.U.K. Varaždin, 25. godina rada Savjetovališta za djecu, mlade i obitelji udruge Sretniji grad Crikvenica, J. Citković, Crikvenica, projekt „Umirovljenici zajedno“, I.Tomas, iz Osijeka.

Što je "Zdravi grad"? Osim što je to projekt Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) usmjeren zdravlju i pronalaženju novih putova za zdravlje građana u zajednici pod motom „Zdravlje za sve za 21. stoljeće“ uz opravdano sve veću pažnju usmjerenu na mentalno zdravlje, to je i poziv svima da se što bolje umrežimo (i stručnjaci i ključni ljudi zajednice i građani) i zajedno preuzmemo odgovornost za aktivnu brigu o zdravlju u vlastitom okruženju. U tom smislu i mi i naša "Bolnica bez ograde" nastavljamo inicijative edukacije rada izlazeći u lokalne zajednice i odgovaranja na potrebe građana podsjećajući na važnost zdravih stilova života. U tom kontekstu i prevencija i rani screening i savjetovanje, kao i rad u mobilnim timovima predstavlja standarde rada u psihijatriji u budućnosti.

dvorac 2022 matic

Zdravi grad je projekt Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) usmjeren zdravlju. Temelji se na pronalaženju novih putova za zdravlje građana u zajednici pod motom „Zdravlje za sve za 21. stoljeće“.

Zdravi grad je projekt koji povezuje ključne ljude zajednice, stručnjake i građane. Provode ga one zajednice koje imaju najveću svijest i spremnost za aktivnu skrb o zdravlju u vlastitom okruženju!

U zdravom gradu njeguje se zdravo okruženje, unapređuje se fizička, psihička i socijalna komponenta zdravlja stanovnika te podiže kvaliteta života svih građana!