ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME PRVOSTUPNIKA/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE – PRIPRAVNIKA

URBROJ: DA/GU 2176-128-02-978-2/23.
Popovača, 23. ožujak 2023.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA OD 08.03.2023. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
prvostupnika/ca radiološke tehnologije – pripravnika

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne/og prvostupnika/ca radiološke tehnologije - pripravnika izabrana je:

1. Katarina Brković

Imenovana kandidatkinja zasnovati će radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o čemu će biti naknadno obaviještena.

Ukoliko se ne dobije suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s kandidatkinjom se neće sklapati ugovor o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž za radno mjesto prvostupnika/ca radiološke tehnologije - pripravnika, koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavila se 1 kandidatkinja i to: Katarina B.

Nakon uvida u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja ,te najviši prosjek ocjena tijekom školovanja ima kandidatkinja: Katarina Brković, a sukladno naputku Ministarstva zdravstva ,KLASA:023-03/22-01/427,URBROJ: 534-7-2-3/1-23-08 od 24.veljače 2023.g

Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u radni odnos primi kandidatkinja Katarina Brković.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.