ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME EDUKACIJSKI REHABILITATOR

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-1140-5/24
Popovača, 11. travnja 2024.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Zavodu za zapošljavanje dana 25. ožujka 2024. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
edukacijski rehabilitator

1. Noel Mislav Sabo, prof.reh., odabire se kao kandidat za radno mjesto edukacijski rehabilitator u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR.IVAN BARBOT POPOVAČA.

2. Kandidat se prima na rad na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada.

3. Izabrani kandidat dužan je javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA u roku 8 dana od dana objave Odluke o odabiru kandidata na oglasnoj ploči, odnosno na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA radi dogovora o stupanju na rad, a ukoliko ne nastupi na rad u dogovorenom terminu ova odluka bit će stavljena izvan snage.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.